Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P. Steringa (4/9/1908, wachtmeester tit.)
naam: N.P. Jensen (31/1/1913, marech.)
naam: A. Ruiter (24/5/1911, marech.)
naam: J.J.A. Moll (14/5/1916, marech. tv 2e div.)
Datum document:1939
Wandelgroep: 4e Divisie Koninklijke Marechaussee District Groningen
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1168
Deel:1939, militairen, volgnummers 1 - 711