Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.A. Visser (23/3/1901) (Woonplaats: Den Haag)
naam: F.W. van Rantwijk (5/8/1914) (Woonplaats: Den Haag)
naam: A.W.A. van Solinge (29/1/1920) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W. Damen Jr. (22/10/1920) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W.P.M. Beekman (19/2/1919) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W.J. v.d. Kooi (22/9/1921) (Woonplaats: Den Haag)
naam: F.J. Schoenmakers (30/9/1921) (Woonplaats: Den Haag)
naam: L.H. Klein Nibbelink (4/3/1920) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W.H.A. van Gulik (26/7/1920) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.W.J. Haga (19/1/1922) (Woonplaats: Den Haag)
naam: T.J. Merks (27/8/1921) (Woonplaats: Den Haag)
naam: W. van Kooij (19/6/1923) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.J. van Starrenburg (12/1/1898) (Woonplaats: Den Haag)
naam: J.B. Driehuijs (30/4/1922) (Woonplaats: Den Haag)
naam: E.C. v.d. Ent (Woonplaats: Den Haag)
Datum document:1939
Wandelgroep: Beatrix-Vendel der Haagsche Burgerwacht
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1169
Deel:1939, burgers in verenigingsverband, volgnummers 712 - 1539