Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: L.A. Brouwers (2/11/1901) (Woonplaats: Breda)
naam: J.F. van Tilburg (4/8/1902) (Woonplaats: Breda)
naam: J.L. de Ridder (19/4/1908) (Woonplaats: Breda)
naam: L. van Opstal (21/1/1904) (Woonplaats: Breda)
naam: P. Schols (11/2/1899) (Woonplaats: Breda)
naam: J.P.J. v.d. Vlies (18/7/1909)
naam: C.J. van Nimwegen (18/10/1903) (Woonplaats: Breda)
naam: J.M. Rondel (17/8/1898) (Woonplaats: Breda)
naam: L. Zweedijk (28/5/1898) (Woonplaats: Breda)
naam: W. Kops (22/3/1904) (Woonplaats: Breda)
naam: C. Rijk (14/4/1902) (Woonplaats: Breda)
naam: J.C. Oudeman (31/1/1913) (Woonplaats: Breda)
naam: M. v.d. Vorst (7/12/1897) (Woonplaats: Breda)
naam: W.S.B. Trienen (4/3/1911) (Woonplaats: Breda)
naam: C. Huisson (Woonplaats: Breda)
Datum document:1939
Wandelgroep: Bredasche Politie Sport Vereeniging
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1169
Deel:1939, burgers in verenigingsverband, volgnummers 712 - 1539