Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J. Wildeboer (4/8/1922) (Woonplaats: Neerbosch)
naam: P. Capelleveen (29/9/1921) (Woonplaats: Neerbosch)
naam: J. Deinse (Woonplaats: Neerbosch)
naam: F. Majoor (Woonplaats: Neerbosch)
Datum document:1939
Wandelgroep: Wandelvereeniging Weesinrichting Neerbosch vervolg
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1169
Deel:1939, burgers in verenigingsverband, volgnummers 712 - 1539