Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.Ph. van Aalst (12/3/1906) (Woonplaats: Berkel en Rodenrijs)
naam: J. van Baarle (18/9/1916) (Woonplaats: Hilligersberg)
naam: L. Bergen (20/4/1917) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: H. Cohen (24/11/1913) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: H.R. Dalmeijer (16/3/1902)
naam: A. van Dijk (7/2/1916) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: P. Dijkman (18/9/1914) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: A. de Leeuw van Weenen (22/6/1911) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: P. v.d. Meulen (23/1/1916)
naam: J.C. Versnel (6/2/1899) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: W.G. Uythoven (10/6/1913)
naam: J. Stouten (3/4/1893)
naam: C.S. de Reeder (20/8/1901)
naam: J.Chr. van Oordt (11/8/1914) (Woonplaats: Rotterdam)
Datum document:1939
Wandelgroep: Rotterd. Wandelsportver. R.W.V.
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1170
Deel:1939, overheidspersoneel, volgnummers 1540 - 2135