Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A. Vreeken (13/3/1914) (Woonplaats: Utrecht)
naam: H. Roos (8/9/1918) (Woonplaats: Utrecht)
naam: H.W. Sagius (5/10/1907) (Woonplaats: Utrecht)
naam: L. Stolk (25/4/1917) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J. Klaver (28/5/1916) (Woonplaats: Utrecht)
naam: J. Vastenburg (5/2/1909) (Woonplaats: Zeist)
naam: J.F. van Keulen (22/5/1915) (Woonplaats: Utrecht)
naam: G. van Vliet (18/4/1918) (Woonplaats: Utrecht)
naam: B. Meijer (4/11/1918) (Woonplaats: Utrecht)
naam: D. Ockeloen (13/8/1914) (Woonplaats: Utrecht)
naam: Gr. Ockeloen (13/8/1914) (Woonplaats: Utrecht)
Datum document:1939
Wandelgroep: Utr. Chr. Wandelsportver. Op Sterke Beenen. Utrecht.
Wandelgroep: Utrechtsche Wandelsp ver. Willen is Kunnen
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1170
Deel:1939, overheidspersoneel, volgnummers 1540 - 2135