Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: Peter August Bürger (16/5/1913) (Woonplaats: Berlin)
naam: Edmund Gaenderick (25/1/1909) (Woonplaats: Berlin)
naam: G. Vermaas (12/6/1896) (Woonplaats: Arnhem)
naam: J.A.C. Jansen (20/11/1901) (Woonplaats: Arnhem)
naam: J.H.W. Buyinck (11/4/1901) (Woonplaats: Arnhem)
naam: Th.C.B. Rosenberg (11/9/1922) (Woonplaats: Arnhem)
Datum document:1939
Wandelgroep: Wandelsportvereen. "De Arnhemsche Vierdaagsche"
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1170
Deel:1939, overheidspersoneel, volgnummers 1540 - 2135