Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: J.P.J.M. Roks (2/2/1922) (Woonplaats: Breda)
naam: N.L. van Eijck (4/5/1913) (Woonplaats: Breda)
naam: J.A.M. Heeren (16/11/1911) (Woonplaats: Breda)
naam: J.H. de Grauw (6/3/1913) (Woonplaats: Breda)
naam: W.L. v.d. Beek (12/10/1913) (Woonplaats: Breda)
naam: Th. Kleessens (17/8/1919) (Woonplaats: Gilze-Rijen)
Datum document:1939
Wandelgroep: W.S.V. "De Vierdaagsche" Breda
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1170
Deel:1939, overheidspersoneel, volgnummers 1540 - 2135