Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H.J. van Staden (11/5/1911, P.T.T.) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: L.B. Starmans (25/5/1899, telegrafist P.T.T.) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
naam: A.L.H. van der Sterren (1/9/1912, Metselaar) (Woonplaats: Boxmeer)
naam: A. van der Staaij (24/10/1905, Broodbakker) (Woonplaats: Schiedam)
naam: T. Stapel (13/3/1898, Bakker) (Woonplaats: Hem (N.H))
naam: W.G. van der Stroom (26/3/1900, Koopman) (Woonplaats: Arnhem)
naam: C.P. van Strien (4/1/1917, Student) (Woonplaats: Terneuzen)
naam: M.D. Schakel (17/7/1917, Onderwijzer) (Woonplaats: Meerkerk Z.H.)
naam: J.Th. Stoeltje (4/6/1892, chauffeur) (Woonplaats: Haarlem)
naam: A. Spetter (2/6/1894, werkloos)
Datum document:1939
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1171
Deel:1939, individuele deelnemers 55 km, volgnummers 2136 - 2558