Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: H.J.M.H. Franssen (18/5/1915, bankbediende) (Woonplaats: Aerdenhout)
naam: W.J. la Fêber (16/4/1901, Kant. bediende) (Woonplaats: IJsselmonde)
naam: J.J. Fris (11/3/1895, Koopman) (Woonplaats: Vogelenzang)
naam: D.J. Feitsma (16/10/1910, Rijkscontroleur) (Woonplaats: 's Gravenhage)
naam: P. Focken (7/8/1891, commies secretarie) (Woonplaats: Joure)
naam: A.A. Francken (7/3/1906, Boekhouder) (Woonplaats: Oosterbeek)
naam: L. Francken (3/5/1903, gem. ambt.) (Woonplaats: Apeldoorn)
naam: H.F.J. Feldmann (22/8/1913, kant. bed.) (Woonplaats: Amsterdam)
Datum document:1939
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1173
Deel:1939, individuele deelnemers, eigen legering en voeding, volgnummers 2860 - 3361