Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: A. Nieuwenburg (19/11/1916) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: D. Oostendorp (17/7/1919) (Woonplaats: Wageningen)
naam: E. Oolders (22/8/1917) (Woonplaats: Alkmaar)
naam: J. Okkerse (23/12/1913) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: Th. van Oorschot (27/4/1916) (Woonplaats: Haarlem)
naam: R. Postma (22/10/1910) (Woonplaats: Leeuwarden)
naam: G.H. v.d. Pol (23/5/1919) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.J. Pervoost (2/9/1893) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: S. Peters (6/5/1914) (Woonplaats: Deventer)
Datum document:1939
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1174
Deel:1939, individuele deelnemers, eigen legering en voeding, volgnummers 3362 - 3967