Inschrijvingsregisters Vierdaagse, 1921-1939


naam: P. de Veth (28/11/1920) (Woonplaats: Breda)
naam: A.E. Rotthier (26/5/1922) (Woonplaats: Westdorpe)
naam: L. Keesmaat (20/4/1911, Onderw.Ulo) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: W.H. Appels (13/6/1916, sergeant 3-I-7 RI) (Woonplaats: Harderwijk)
naam: O. Backer Dirks (26/11/1917, Geen beroep) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: C.J. Thielen (2/3/1915, reserve 2e luitenant 11 R.I.) (Woonplaats: Nijmegen)
naam: J.C. Morlang (14/2/1918, Glasbewerker) (Woonplaats: Amsterdam)
naam: K.T.L. Andriessen (11/1/1920, Geen beroep) (Woonplaats: 's Gravenhage)
naam: M.A. Hemelop (10/2/1900, werkversch.) (Woonplaats: Rotterdam)
naam: H. van Esch (21/12/1918, Schipperskn.) (Woonplaats: 's Hertogenbosch)
naam: L. Leefers (6/10/1920) (Woonplaats: 's-Gravenhage)
naam: C.J.D. Slegtenhorst (6/11/1922, Scholier) (Woonplaats: Leiden)
Datum document:1939
Archiefnummer:1241
Archiefnaam:Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO)
Inventarisnummer:1175
Deel:1939, nagekomen inschrijvingen, volgnummers 3880 - 3967