Zoeken in dit archief 

1542 Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken (1961) 1975 - 2015


Rubriek: 1 Archief

 

Beschrijving'Papieren waarnemingenarchief', waarnemingenlijsten van vogels, alfabetisch geordend op naam van de vogelsoort
Inventarisnummer1-51
Periode1961-1988
Vorm51 omslag

Bestanddelen


Pagina : 1  2 

1Aalscholver - Beflijster1961 - 1988
2Bergeend - Blauwe reiger1961 - 1988
3Boerenzwaluw - Bonte vliegenvanger1961 - 1988
4Boomklever - Bosrietzanger1961 - 1988
5Bosuil - Brilduiker1961 - 1988
6Bronskoptaling - Bijeneter1961 - 1988
7Canadese gans - Draaihals1961 - 1988
8Drieteenmeeuw - Dwerguil1961 - 1988
9Eider - Fazant1961 - 1988
10Fitis - Fuut1961 - 1988
11Gaai - Gele kwikstaat1961 - 1988
12Geoorde fuut - Goudvink1961 - 1988
13Grasmus - Grauwe gors1961 - 1988
14Grauwe kiekendief - Groenpootruiter1961 - 1988
15Grote bonte specht - Grote trap1961 - 1988
16Grote zaagbek - Grutto1961 - 1988
17Hadada ibis - Houtduif1961 - 1988
18Houtsnip - Kanoet1961 - 1988
19IJsduiker - Zilverplezier1961 - 1988
20Kauw - Kerkuil1961 - 1988
21Kievit - Kleine geelpootruiter1961 - 1988
22Kleine jager - Kleine rietgans1961 - 1988
23Kleine strandloper - Kluut1961 - 1988
24Kneu - Koereiger1961 - 1988
25Kokmeeuw - Kortsnavelboomkruiper1961 - 1988
26Kraanvogel - Krombekstrandloper1961 - 1988
27Krooneend - Kuifeend1961 - 1988
28Kuifleeuwerik - Kwartelkoning1961 - 1988
29Lepelaar - Meerkoet1961 - 1988
30Merel - Nachtzwaluw1961 - 1988
31Nonnetje - Oeverloper1961 - 1988
32Oeverpieper - Ortolaan1961 - 1988
33Paapje - Poelsnip1961 - 1988
34Porseleinhoen - Pijlstaart1961 - 1988
35Raaf - Rietgans1961 - 1988
36Rietgors - Roek1961 - 1988
37Roerdomp - Roodpootvalk1961 - 1988
38Rosse Franjepoot - Scharrelaar1961 - 1988
39Slechtvalk - Smient1961 - 1988
40Sneeuwgans - Spotvogel1961 - 1988
41Spreeuw - Steenuil1961 - 1988
42Steltkluut - Sijs1961 - 1988
43Tafeleend - Tjiftjaf1961 - 1988
44Topper - Tureluur1961 - 1988
45Turkse tortel - Vuurgoudhaan1961 - 1988
46Waterhoen - Wespendief1961 - 1988
47Wielewaal - Witoogeend1961 - 1988
48Witte kwikstaart - Wulp1961 - 1988
49Zomertaling - Zwarte ooievaar1961 - 1988
50Zwarte roodstaart - Zwarte wouw1961 - 1988


Pagina : 1  2 
reagerenbestellenlinkembed