Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, 1820-1850


naam: Frans Bart (Frankfort an Mein, , Expresganger)
naam: Susanna de Bulpaap (Nijmegen)
naam: Maria Bart (Nijmegen, , Spinster)
naam: Wilhelm Bart (Nijmegen)
naam: Jacob Bart (Nijmegen)
naam: Wilhelm Jansen (Nijmegen, , Kleerm. Knecht)
naam: Allegonda Gerritsen (Kevelaar)
naam: Fredrik Witteveen (Lemmert, , Schipper)
naam: Maria Andriessen (Kampen)
naam: H. Broekhof (Nijmegen, , Waschvrouw)
naam: W. Hendriks (Nijmegen)
naam: Johanna Vijftigschildt (Nijmegen)
naam: Grada Vijftigschildt (Nijmegen)
naam: Johannes Franciscus Vijftigschildt (Nijmegen)
naam: Christn. Janssen (Nijmegen)
naam: Peter Koning (Nijmegen, , verwes. knegt)
naam: Cornelia de Wit (Nijmegen)
naam: Henriette Ricksen (Arnhem)
naam: Janquillon Bruine (Nijmegen)
Datum document:1827
Locaties:Nijmegen A173 Oude Stadsgracht
Periode:1827-1850
Deel:Wijk A, deel 3, huisnummers 127 - 180
Archiefnummer:679
Archiefnaam:Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen
Inventarisnummer:32803
Pagina:90