Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, 1820-1850


naam: Aart Arts (Hernen, , boerenarbeider)
naam: Theodora van den Bosch (Leeuwen)
naam: Antonius Arts (Nijmegen)
naam: Peter Arts (Nijmegen)
naam: Johannes Arts (Nijmegen)
naam: Martinus Arts (Nijmegen)
naam: Hendrikus van den Berg (Doesburg, , Katoenspinner)
naam: Pitronella Kirchner
naam: Antoon van Bergen (Wamel, , opperman)
naam: Christina Derksen (Nijmegen)
naam: Peter van Bergen (Nijmegen)
naam: Johanna Bergen (Nijmegen)
naam: Willem Wouters
naam: Elisabet Ansums (Nijmegen)
naam: Elisabet Reyers (Nijmegen)
naam: Maria Reyers (Nijmegen)
naam: Bartha Reyers (Nijmegen)
naam: Christiaan Reyers (Nijmegen, , Voerm.knecht)
Datum document:1820
Locaties:Nijmegen D247 Praalshof
Periode:1820-1850
Deel:B5 rood', huisnummers 505 - 622 (oud), 197 - 288 (nieuw)
Archiefnummer:679
Archiefnaam:Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen
Inventarisnummer:32830
Pagina:118