Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, 1820-1850


naam: Gerrit Rykland (Nijmegen, , mandemaker)
naam: Maria Oort (Hoekken)
naam: Maria Rykland (Nijmegen, , naaister)
naam: Petrus van der Steen (Dordrecht, , arbeider)
naam: Susanna Boekhooven (Nijmegen, , naaister)
naam: Sophia van der Steen (Amsterdam)
naam: Magaretha Teunissen (Waschvrouw)
naam: Susanna Boekhoven (Nijmegen, , naaister)
naam: G. Wingers (Gepensionr.)
naam: M. Sloot
naam: Engelbertus Bernardus Horst (Nijmegen, , gepasporteerd)
naam: Hendrika Boekhoorn (Nijmegen)
Datum document:1820
Locaties:Nijmegen D587 Koningstraat
Periode:1820-1850
Deel:B6 rood', huisnummers 625 - 707 (oud), 579 - 685 (nieuw)
Archiefnummer:679
Archiefnaam:Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen
Inventarisnummer:32831
Pagina:21