Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, 1820-1850


naam: Jakob Wolf (Nijmegen, , Slager)
naam: Rachel Horn (Anroht)
naam: Hendrina Wolf (Nijmegen)
naam: Jacob Wolf (Nijmegen)
naam: Rosette Wolf (Nijmegen)
naam: Sara Wolf (Nijmegen)
Datum document:1820
Locaties:Nijmegen D669 Grotegas
Periode:1820-1850
Deel:B6 rood', huisnummers 625 - 707 (oud), 579 - 685 (nieuw)
Archiefnummer:679
Archiefnaam:Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen
Inventarisnummer:32831
Pagina:152