Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen, 1820-1850


naam: Rijk Velthuizen (Wijk by Duurstede, , kann. 2e klasse)
naam: Gysbert Heymans (Zutphen, , kann. 2e klasse)
naam: Nicolaas Izaak Sluytman ('s Hage, , kann. 2e klasse)
naam: Franciscus Beck ('s Hage, , kann. 2e klasse)
naam: Jacob Hendriks (Rheden, , kann. 2e klasse)
naam: Jan Willems (Brummen, , kann. 2e klasse)
naam: Theodorus Kroes (Zevenaar, , kann. 2e klasse)
naam: Pieter Jan van Dillen (Culenborg, , kann. 2e klasse)
naam: Jan Evers (Oosterbeek, , kann. 2e klasse)
naam: Wilhelm Herbers (Goes, , kann. 2e klasse)
naam: Lambertus van Ravensteyn ('s Hage, , kann. 2e klasse)
naam: Pieter de Kruis (Abbenbroek, , kann. 2e klasse)
naam: Wilhelmus Petrus Hendriks (Nijmegen, , kann. 2e klasse)
naam: Wynand Janssen (Groesbeek, , kann. 2e klasse)
naam: Antony Spronk (Beest, , kann. 2e klasse)
naam: Carel Wolf ('s Hage, , kann. 2e klasse)
naam: Leendert Johannes Lendemeijer (Barradeel, , kann. 2e klasse)
naam: Hendrikus Ferwerda (Franeker, , kann. 2e klasse)
naam: Frans Talkes van Dijk (Ferweradeel, , kann. 2e klasse)
naam: Klaas Jans Oldhoven (Leemsterland, , kann. 2e klasse)
Datum document:1840
Deel:Wijk C
Archiefnummer:679
Archiefnaam:Bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen
Inventarisnummer:32834
Pagina:183