Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.3.3.6 Overige indirecte belastingen

Bestanddelen

14176Stukken betreffende de bekendmaking van de invoering van belasting op koffie, suiker en siropen1819
14275Uittreksel uit het register van besluiten van gedeputeerde staten betreffende de vrijstelling van stedelijke belasting voor de doorvoer van bouwmaterialen voor de vernieuwing, het herstel en onderhoud van vestingwerken, met een afschrift van het desbetreffend koninklijk besluit1820 - 1821
14348Stukken betreffende de vrijstelling voor de doorvoer van rijst, zout en jenever naar Fort Krayenhoff en Fort Sterreschans1831
14703Gedrukte circulaire van de gouverneur van Gelderland met verzoek om medewerking bij de invoering van het reglement op de aanpeil (voorraadopname) van harde en zachte zeep1832
14705Brief van de controleur der stedelijke middelen betreffende de frauduleuze invoer van zout door de zoutzieders S. Blom en Zonen1835
reagerenbestellenlinkembed