Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.3.2.6 Overige directe belastingen

Bestanddelen

10240Stukken betreffende de invoering van het 'armengeld' bij de overdracht van onroerende goederen1814 - 1816
13777-16270Stukken betreffende de heffing van opcenten op de grondbelasting, personele belasting, rijksinkomsten-en rijkswinstbelasting1821 - 1946
13620Verordeningen en andere stukken betreffende de heffing van belasting op de openlijke huizen en 'vrouwen van ontucht'1855 - 1868
14194Stukken betreffende de rijksuitkering uit de opbrengst van oorlogswinstbelasting aan de gemeente in verband met crisisuitgaven1916 - 1922
13670Stukken betreffende de heffing van opcenten op de dividend- en tantièmebelasting1919 - 1934
13619Stukken betreffende de heffing van een zakelijke belasting op het bedrijf1921 - 1925
13676Stukken betreffende de behandeling van het verzoek van de R.K. Metaalbewerkers- en Fabrieksarbeidersbonden te Weurt om afschaffing van de forensenbelasting1922
14706Stukken betreffende het plan tot invoering van een belasting op de verzekering tegen brandschade van onroerende goederen1922
15000Stukken betreffende de heffing van opcenten op de gemeentefondsbelasting1938
14193Register van teruggave van dividend- en tantièmebelasting (1938-1939), winstbelasting (1940-1941) en ondernemingsbelasting (1942-1944), met voorin alfabetische index op bedrijfsnaam1938 - 1944
15026Staten van verdeling en andere stukken betreffende de heffing van opcenten op de rijkswinstbelasting1940 - 1942
14695Stukken betreffende de heffing van vennootschapsbelasting van gemeentelijke bedrijven1943
reagerenbestellenlinkembed