Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.3.2.1 Algemeen

Bestanddelen

14302-14319Maandstaten van inkomsten uit directe belastingen1815 - 1825
14269-14294Stukken betreffende de inning en invordering van directe belastingen bij (voormalige) inwoners1816 - 1878
13538Stukken betreffende de uitbetaling door het rijk van de opcenten op de directe belastingen1823, 1840
13541Staten van inkomsten en uitgaven van gemeentelijke opcenten op accijnzen en directe belastingen, afkomstig van de ontvanger der directe belastingen te Hees1825, 1831
14364Voorstellen van de controleur der plaatselijke directe belastingen aan het college van burgemeester van wethouders betreffende diverse belastingaangelegenheden1866 - 1869
14292Stukken betreffende het bijhouden en verzenden van registers voor directe gemeentelijke belastingen en rijksbelastingen1820, 1847
13522Stukken betreffende het verzoek van de controleur der directe belastingen om vermelding van de datum van afkondiging van de kohieren in verband met de bewaartermijn1835
14338Verzoekschrift van de Nijmeegse Bestuurdersbond om eerdere uitreiking van de aanslagbiljetten in de plaatselijke directe belastingen, alsmede om termijnbetaling1920
14363Stukken betreffende de verruiming van het gemeentelijk belastingbeleid met betrekking tot directe belastingen1920 - 1923
reagerenbestellenlinkembed