Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.3.3.1 Algemeen

Bestanddelen

14321Rendantsexemplaar van de rekening en verantwoording van de indirecte belastingen over 1814-18161815 - 1817
13677-13702Verordeningen en andere stukken betreffende de heffing van belasting op gedistilleerd, gemaal, geslacht en wijn1814 - 1866
14324Stukken betreffende de aanpak van belastingovertreders1815 - 1854
13539Stukken betreffende het wegnemen van de bezwaren voor de rijksontvangers, belast met de inning van stedelijke opcenten op accijnsen1823
14270Voorraadstaten bier, wijn, azijn, brandstoffen, vlees en spek bij neringdoenden, opgemaakt op grond van de invoering van nieuwe belastingstelsel, dan wel belastingverhoging1825, 1835
14300-14320Stukken betreffende schikkingen met overtreders van de verordeningen op de heffing van indirecte belastingen1827 - 1850
14293Stukken betreffende de opgaven aan gedeputeerde staten van (opcenten op) de plaatselijke indirecte belastingen1828, 1832
14333Staten van inkomsten uit indirecte belastingen1832, 1838
14357Stukken betreffende het rijksplan tot wijziging van het stedelijk belastingstelsel met betrekking tot de indirecte belastingen1841
reagerenbestellenlinkembed