Zoeken in dit archief 

1648 Sportvereniging De Hazenkamp 1928 - 2000


1.2.1 Organisatie

Bestanddelen

102Groepsfoto's van leden1929 - 1934
103Foto van de Volksdansgroep[circa 1930]
104Foto's van diverse clubhuizen[circa 1930 - 1980]
105Album met onder andere teksten en foto's, aangeboden door de leden aan hun voorzitter G.A. Barger ter gelegenheid van zijn besluit niet te gaan 'Meppelen'1931
106-109(Financiële) jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven1931 - 1999
110Inventaris van sportmaterialen1932 - 1936
111Statuten en huishoudelijke reglementen1934 - 2000
112'Diploma ... graad', modeldiploma uit te reiken aan een lid voor behaalde prestaties[circa 1935]
113-125Stukken betreffende de viering van jubilea van de vereniging1938 - 1988
126'Rijkskolenbureau identiteitskaart' afgegeven door de Brandstoffencommissie aan de vereniging1946
127Correspondentie met verenigingsleden die als militairen in voormalig Nederlands-Indië verbleven1947 - 1957
128Lege aanmeldingsformulieren, lidmaatschaps- en contributiekaarten voor (aspirant)leden1949 - [circa 1970]
129Verzoekschrift van het bestuur aan het College van Fabrikanten uit Nijmegen om een speciale sportgroep voor personeelsleden van diverse fabrieken naast de bestaande vereniging op te richten, met bouwtekening van het Centraal Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Bijleveldsingel1951
130Notulenboek van de Stichting Ontwikkeling Sport en Spel (S.O.S.S.) Hatert1967 - 1980
131Lege formulieren betreffende de benoeming van een lid van verdienste, etc.[circa 1970]
132Introductieboekjes voor nieuwe leden1970 - 1998
133Stukken betreffende de viering van het vijfentwintigjarig en veertigjarig bestaan van de sectie Honk- en Softbal1975, 1990
134-135Stukken betreffende de bouw van clubhuizen, met tekeningen1975 - 1994
136Stukken betreffende de verkrijging van de Nijmeegse Sportprijs over 19831984
137Jubileumboekjes tien- en twintigjarig bestaan sectie Korfbal1988, 1998
reagerenbestellenlinkembed