Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.3.4.26.4 Kabinet van de burgemeester

Bestanddelen

16247Circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de verstrekking van militaire gegevens over de terreingesteldheid van Nederland aan derden1938 - 1939
16249Brieven van de commissaris van politie aan de burgemeester betreffende het verwijderen van een aantal personen van de lijst van gemeenteleveranciers1940
16248Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de publicatie van economische gegevens in oorlogstijd, met circulaire van gedeputeerde staten1940
16250Stukken betreffende gerezen moeilijkheden tussen burgemeester Steinweg en majoor Van Dijk, waarnemend commissaris van politie1941 - 1942
--1943
--1943
--1943
16252Anonieme dreigbrief aan burgemeester Van Lokhorst1943
16251Duitstalige bedankbrief van Der Befehlshaber der Ordnungspolizei für die besetzten Niederländischen Gebiete Lankenau aan burgermeester Van Lokhorst betreffende de verzending van het boek 'Niederländischen Betrachtungen zur deutsch-niederländischen Verständigung'1943
--1943
16261Brief van burgemeester Van Lokhorst aan de Beauftragte des Reichskommissars für die Provinz Gelderland betreffende de eventuele benoeming van mr. Korthals Altes tot wethouder van financiën1943
16258Stukken betreffende de verhuiskosten van H. Hondius, wethouder voor bedrijven en gemeentewerken1943
16260Stukken betreffende de benoeming van W.M.P. Klarenbeek tot wethouder voor sportzaken1943
16254Stukken betreffende het ontslag van de wethouders W.Beukema, E.G. Kalwij en W.F.van der Wagt1943
16259Stukken betreffende de benoeming van T. Hoogen tot wethouder van onderwijszaken1943
16256Stukken betreffende de benoeming van H. Hondius tot wethouder van diensten en bedrijven Nijmegen1943 - 1944
16255Stukken betreffende de benoeming van J.A.W. Crone tot wethouder van financiën, alsmede de toekenning van weduwe- en wezenpensioen aan zijn nabestaanden1943 - 1944
16257Stukken betreffende de benoeming van H.Hondius tot waarnemend burgemeester van Tilburg1944
16262Stukken betreffende gerezen moeilijkheden tussen burgemeester Van Lokhorst en enkele wethouders1944
reagerenbestellenlinkembed