Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


Rubriek:

 

BeschrijvingStukken betreffende de behandeling van verzoekschriften van belastingplichtigen
Inventarisnummer13727-13764
Periode1825-1861
Vorm9 omslag; 3 stuk

Bestanddelen

--Verzoekschrift van J. de Ridder, bakker, tapper en slijter buiten de Hunnerpoort, om, wegens de afstand, voor de indirecte belastingen onder Ubbergen te worden gerekend in plaats van onder het Schependom
13764Diverse korenhandelaren, verbetering van de kwaliteit van de korenmeters1831 - 1832
13734Molenaars M. Arts te Beek en W. Reijnders te Lent, gelijkstelling belastingheffing met molenaars in het Schependom1832
13753Nijmeegse molenaars, verhoging van de belasting op ingevoerd meel1832
13733Diverse bakkers, terugbetaling van belasting1833
13749M.A.J. Brandts, broer van grutter W. Brandts, verkoop van tarwe en roggemeel1835
13732J. Reijalt, bakker en veehouder, zelf malen van belast graan en gebruiken als veevoeder1836, 1838
13730Bewoners van de Broerdijk, aangifte van granen aan het kantoor voor 's rijks belastingen in de stad in plaats van in het Schependom1840
13744H.D. Centen, heffen van maalloon bij de schep van onbelaste graan1842
13727Diverse winkeliers, verkoop van meel van onbelast graan1844, 1849, 1854
13742Diverse molenaars, afschaffing van de belasting op het gemaal1849
13761Grutter Van Eik, opslaan door grutters van meel van belast graan in hun grutterijen, bergplaatsen en winkels1856
13760Koekenbakkers J. van den Dungen en Arij van Ooijen, verlening van krediet voor de invoer van koek en kleingoed, alsmede de terugbetaling van belasting bij uitgevoerde koek en kleingoed1860 - 1861
reagerenbestellenlinkembed