Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.2.6.3 Middelbaar en hoger onderwijs

Bestanddelen

0-0Kohieren van het schoolgeld voor de Avondschool1927/1928
6896Kohieren van het schoolgeld voor de Avondschool1927 - 1928
6897-6898Journaal van inkomsten uit schoolgeld voor de Avondschool (as), het volgonderwijs (vo), het openbaar vervolgonderwijs (ovo) en het bijzonder buitengewoon lager onderwijs (bblo)1922 - 1933
6899-6902Journalen van inkomsten uit schoolgeld voor het openbaar buitengewoon lager onderwijs (oblo), het bijzonder buitengewoon lager onderwijs (bblo), het openbaar voortgezet lager onderwijs (ovo), het bijzonder voortgezet lager onderwijs (ovo), en de Joodse school1923 - 1942
6878-6893Journalen van inkomsten uit schoolgeld voor het middelbaar en hoger onderwijs, geordend op schooljaar en daarbinnen op volgnummer1925 - 1947
8423-8425Kohieren voor het schoolgeld voor het middelbaar en hoger onderwijs, geordend op schooljaar1929 - 1932
8426-8448Kohieren voor het schoolgeld voor de Hogere Burgerschool voor Jongens, geordend op schooljaar1932 - 1937
8454-8474Kohieren voor het schoolgeld voor de Hogere Burgerschool A voor Jongens, geordend op schooljaar1937 - 1942
8477-8501Kohieren voor het schoolgeld voor de Hogere Burgerschool B voor Jongens, geordend op schooljaar1937 - 1942
8505-8554Kohieren voor het schoolgeld voor de Hogere Burgerschool voor Meisjes, geordend op schooljaar1932 - 1942
8558-8603Kohieren voor het schoolgeld voor het Gymnasium, geordend op schooljaar1932 - 1942
8606-8626Kohieren voor het schoolgeld voor het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs (Gymnasium en de hogere burgerscholen), geordend op schooljaar1942 - 1946
8670-8687Kohieren voor het schoolgeld voor de Hogere Handelsschool, geordend op schooljaar1932 - 1937
8691-8711Kohieren voor het schoolgeld voor de Middelbare Handelsschool, geordend op schooljaar1932 - 1937
8715-8746Kohieren voor het schoolgeld voor de Middelbare Handelsavondschool, geordend op schooljaar1932 - 1942
9386Stukken betreffende de invordering van het schoolgeld 1933/1934 voor de Hogere Burgerschool, verschuldigd voor een leerling, wiens adres in Nederlands-Indië niet kon worden achterhaald1934 - 1936
reagerenbestellenlinkembed