Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.1.11.2 Heumen en Malden

Bestanddelen

16098Stukken betreffende de benoeming van predikanten, opperkerkmeesters, kerkvoogden, kerkeraadsleden en administrateurs1815 - 1871
11679Brief van de predikant te Heumen over het functioneren van de kerkeraad in kleine gemeenten1848
16054Correspondentie met de predikant van Heumen over de toestand van de kerk en de benoeming van een kerkvoogd1848
16099Stukken betreffende de schadeloosstelling van de predikant van Heumen voor het gedeeltelijk verlies van grondrenten1853 - 1854
16034Stukken betreffende de dading met de Nederlands Hervormde Gemeente Heumen en Malden betreffende de overdracht van de predikantswoning met tuin, genaamd De Holenberg, kadastraal bekend gemeente Heumen sectie C nrs. 200-2011863
16035Stukken betreffende het verzoek van de Nederlands Hervormde Gemeente van Groesbeek om ontheffing te verkrijgen van de voorgestelde combinatie van genoemde gemeente met die van Heumen en Malden1867
16033Stukken betreffende de betaling van grond- en polderlasten van een perceel bouwland, genaamd Pastoryland, eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente Heumen en Malden1868
16218Stukken betreffende de overschrijving op naam van de Nederlands Hervormde Gemeente Heumen en Malden van het ten onrechte op naam van de gemeente staande perceel bouwland, kadastraal bekend gemeente Heumen sectie C nr. 212, en het verzoek om terugbetaling van de grondlasten over de laatste vijf jaar1868
reagerenbestellenlinkembed