Collectie Kaarten en plattegronden Regionaal Archief Nijmegen


Titel:1 Nijmegen Nord- 3 Nijmegen Süd / Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und v. Müffling 1803-1820
Beschrijving:Topografische kaart
Militaire kaart
Schaal [1:25.000]
4 cm der Karte - 1km der natur
Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und v. Müffling
Deze franse kolonel maakt een aantal landkaarten van het Rijnland. Deze Tranchot-kaarten zijn kaarten van het duitse- en (nu) nederlandse Rijnland getekend door Franse ingenieur-geografen onder supervisie van Kolonel Tranchot (van 1803 tot 1813) en door Pruisische officieren onder supervisie van Generaal-Majoor Freiherr von Müffling (van 1816 tot 1820). De originelen van de kaarten bevinden zich in de Staatsbibliotheek in Marburg/Lahn in Duitsland. De originele kaarten zijn getekend op een schaal van 1:25.000, dat wil zeggen dat vier centimeter op de kaart in werkelijkheid één kilometer is.
Datering:1803-1820
Annotatie:1. Kaart geplaatst in kader / 2. Titel boven / 3. Paralleltitel links boven / 4. Schaalstok midden onder de kaart / 5. Legenda met gebruikte symbolen rechtsonder / Heruitgave 1968
Documenttype:
Documentnummer:KPC-42
Collectie:Collectie Kaarten en plattegronden Regionaal Archief Nijmegen
Auteursrecht:Publiek Domein