Stadsbestuur Nijmegen, 1196-1810


Titel:Caart | van het schependom | der stadt | Nymegen/ / Opgemeten en carteerd door I.H. van Suchtelen en S.I. Hollandt
Beschrijving:Kaart van het schependom der stad Nijmegen, opgemeten en in kaart gebracht door S.J. Hollandt en J.H. van Suchtelen. Schaal [ca. 1:12.000]
Datering:1755
Annotatie:1. Cartouche linksboven met het stadswapen van Nijmegen, met haar dubbelkoppige , gekroonde Duitse adelaar waarin het hartschild met de Gelderse leeuw bevindt / 2. Titel geplaatst in cartouche / 3. Paralleltitel geplaatst onder de titel / 4. Legenda onder paralleltitel / 5. Fecit onder legenda / 6. Stadsbestuur Nijmegen 1196-1810, inv. nr. 2831a
Documenttype:
Documentnummer:KPD-25
Collectie:Stadsbestuur Nijmegen, 1196-1810
Auteursrecht:Publiek Domein