Mannenkoor De Verenigde Zangers


ArchiefvormerMannenkoor De Verenigde Zangers
Archief360 Mannenkoor De Verenigde Zangers
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Rechtsvormvereniging
Datering1932-1960
PlaatsNijmegen (1932-1960)
Opvolger(s)Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor
GeschiedenisIn het najaar van 1932 vond in Nijmegen de oprichting van het Mannenkoor ‘De Verenigde Zangers’ plaats. Vanwege conflicten en het slechte repetitiebezoek bestond het koor slechts enkele jaren. In april 1936 werd de zangvereniging opgeheven.
Op 16 oktober 1936 werd de vereniging heropgericht. Er kwam een behoorlijk repertoire tot stand, het ledental bereikte binnen vier jaar de honderd en het koor boekte meerdere successen op concoursen en concerten.
Het koor keek met grote ogen naar de opgang van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor. In 1946 gaf het koor zich op als lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond om mee te delen in het mannenkoorleven van Nederland.
Het koor greep de festiviteiten rondom het tienjarig bestaan aan om de contacten met diverse andere zangverenigingen nauwer aan te halen. Een deel van de activiteiten van De Verenigde Zangers in de jaren na de Tweede Wereldoorlog bestond uit het zingen voor het Nederlands Oorlogsgraven Comité bij diverse herdenkingsdiensten op militaire oorlogsbegraafplaatsen in en om Nijmegen en de Nationale Dodenherdenkingen in Amsterdam. In oktober 1955 vond de oprichting plaats van het gemengd jeugdkoor.
De wens van burgemeester Hustinx, één groot representatief stedelijk mannenkoor, kreeg op 10 februari 1960 gestalte door de fusie met de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor. De gefuseerde koren traden sindsdien naar buiten onder de naam: Koninklijk Nijmeegs Mannenkoor ‘De Verenigde Zangers’. Men verzuimde echter de statuten aan te passen, zodat de nieuwe naam een officieus karakter had.
Functies, beroepen of activiteitenHet beoefenen van de zangkunst door het houden van geregelde zangoefeningen (repetities), het deelnemen aan zangwedstrijden, het geven van concerten en andere uitvoeringen, het geven van onderricht in muziektheorie en het houden van voordrachten over muziek. Het voeren van politieke propaganda op de repetities was verboden.
Structuur of genealogieHet bestuur bestond uit zeven leden, te weten voorzitter, 1e secretaris, 2e secretaris, 1e penningmeester, 2e penningmeester, bibliothecaris en commissaris. Aftredende bestuursleden waren meteen herkiesbaar. Bij de wijziging van het huishoudelijk reglement op 29 maart 1946 werd het bestuur uitgebreid met twee leden, te weten een 2e voorzitter en een 2e commissaris. De commissaris had geen uitgesproken werkzaamheden, maar verving de voorzitter of één van de andere bestuursleden bij hun afwezigheid.
De leden benoemden op voordracht van het bestuur een bevoegd musicus tot directeur. De directeur, zoals de dirigent genoemd werd, had als taak de artistieke leiding van de vereniging, regelde in overleg met het bestuur de werkwijze van het koor en stelde samen met het bestuur de programma’s vast voor concerten en uitvoeringen, bepaalde de te geven concerten, beoordeelde en bevorderde de muzikale aanleg van kandidaat-leden.
Algemene jaarvergaderingen werden binnen de eerste vier weken van het verenigingsjaar (16 oktober t/m 15 oktober) gehouden en ledenvergaderingen in augustus, zo nodig in het voorjaar ter vaststelling van eventuele deelname aan concoursen, en in spoedeisende gevallen.
Bron(nen)Archief van de Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor, 1960-2000, inv. nr. 41
M.J.M. Dongelmans, De muze tot geleide: de geschiedenis van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor: 1859-1984, Nijmegen 1984.
M.J.M. Dongelmans en H. Janssen, 'Cantemus in amicitia' : 150 jaar Koninklijke Zangvereeniging 'Nijmeegs Mannenkoor' 1859-2009, Nijmegen 2009.