Commissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen


ArchiefvormerCommissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen
Archief81 Commissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1946-1949
PlaatsNijmegen, Barbarossastraat 8 (1946-1949)
Algemene contextTijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) pleegden vele Nederlanders verzet tegen de Duitse bezettingsmacht. Dat gebeurde op uiteenlopende manieren: van het drukken en verspreiden van illegale bladen tot het bieden van schuilplaatsen aan onderduikers en het ombrengen van Duitse of met de Duitsers collaborerende functionarissen. Het verzet was zeer gefragmenteerd en gebaat bij onopvallendheid. Omdat het verzet een belangrijk aspect was van de bezettingstijd bracht men na de oorlog in kaart hoe dit verzet was georganiseerd en wie er aan deelnamen. Op nationaal niveau werd dit onderzoek onder andere uitgevoerd door het in 1945 opgerichte Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, het latere NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.
GeschiedenisIn september 1946 vroegen pater A. Timmers S.J. en de heren E.H. Broekkamp en V.A.M. Beermann het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen om steun en medewerking van het gemeentebestuur voor de oprichting van een commissie tot documentatie van het verzet in Nijmegen. Het gemeentebestuur zegde die steun toe. Naast de heren Timmers, Broekkamp en Beermann had in de commissie ook de heer A.A.W.J. van Hedel zitting, als secretaris. Op verzoek van de gemeente Nijmegen werd in 1947 gemeentearchivaris J.A.B.M. de Jong aan dit viertal toegevoegd.

De commissie interviewde oud-verzetsstrijders uit verschillende verzetsgroepen en stelde volgens een vast stramien verslagen van de interviews op. Een overzicht en een beschrijving van het verzamelde materiaal werd in 1949 aangeboden aan het gemeentebestuur. Daarmee beschouwde de commissie haar werkzaamheden als geëindigd.
Functies, beroepen of activiteitenDe commissie verzamelde materiaal over het verzet en stelde dit ter beschikking van de gemeente Nijmegen.
Structuur of genealogieDe commissie bestond uit vijf leden, onder wie een voorzitter en een secretaris. Namens de gemeente had de gemeentesecretaris zitting in de commissie en vanaf 1947 ook de gemeentearchivaris.