Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen


ArchiefvormerCommissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen
Andere namenOorlogsdocumentatiecommissie
Documentatiecommissie
Archief80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen
579 Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1946
PlaatsNijmegen
Algemene contextOp 31 oktober 1945 plaatste Dr. J.A.B.M. de Jong, archivaris der gemeente Nijmegen, een oproep in de Gelderlander om alle gegevens betreffende "het wel en wee, dat Nijmegen heeft doorgemaakt in de oorlogsjaren, en niet het minst in de bevrijdingsdagen", ten archieve te deponeren, "om daar met elkander te worden vergeleken en tot een geheel te worden samengesteld ".

In december 1945 werd deze oproep door de heer P. Vermeeren (Hoofd der school te Hatert) in de Gelderlander herhaald, terwijl tezelfder tijd Pater A. Timmers S.J. op een vergadering van de Gemeenschap Oud Illegale Werkers eenzelfde gedachte opperde.

Men besloot deze zaak aan de Burgemeester voor te leggen. Deze betuigde zijn instemming met de plannen en adviseerde tot een zo groot mogelijke coördinatie.
GeschiedenisIn januari 1946 kwam een semi-officiële x) commissie tot stand onder voorzitterschap van de archivaris. De heer P. Boeren, werkzaam aan het gemeente-archief, zou een geordend geheel samenstellen, terwijl naast Pater Timmers en de heer Vermeeren, ook de heer A. Uijen, die op eigen initiatief reeds veel materiaal verzameld had, deel uitmaakten der commissie.

In februari 1946 werd met de werkzaamheden een aanvang gemaakt. Op 1 maart verliet de heer Boeren de gemeentedienst. Niettemin besloot men met het omvangrijke werk door te gaan, en zich te bepalen tot de geschiedenis van de bevrijding van Nijmegen in september 1944.

Op eigen initiatief stelde Pater Timmers uit al deze gegevens een synthese samen.