2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Secretarie gemeente Nijmegen (1810-1991)
Periode 1810 - 1946
Bereik en inhoud Dit omvangrijke archief is in bewerking waardoor deze inventaris nog onvolledig is. De komende jaren zullen steeds meer rubrieken gevuld worden.
Voor de bouwvergunningen Nijmegen zie archief 1335; voor de hinderwetvergunningen zie archief 1646; voor de bevolkingsregisters, woningkaarten en persoonskaarten, zie archief 679; voor de registers van de burgerlijke stand zie archief 509.
Omvang 580,5 m.
Medium Papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Govert Boomsma, Rob Camps, Dimitri Efstathiou, Leon Gruppelaar, Derk Prins, Robert Spanings (2024)
Voorwaarden voor raadpleging Deels alleen raadpleegbaar op microfiche
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".