362 Nederlands Hervormde Gemeente Beek-Ubbergen 1771 - 1956


Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.2 Protestantisme
Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente Beek-Ubbergen (1771-1956)
Periode 1771 - 1956
Omvang 2,375 m.
Openbaarheid Deels openbaar
Verwerving In 1980 is het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen in bewaring gegeven aan het Gemeentearchief. Als gedeponeerd archief is o.a. het archief van de NH Gemeente Beek-Ubbergen mede overgebracht.
Op de daarbij geleverde lijst dd ca. 1966 was genoteerd welke stukken niet overgedragen zijn ("ontbreekt") (4b, 11b, 12 a en 12b, 16, 97 en 98).
Aanvullingen In 1996 werd bij een aanvulling van de NH Gemeente Nijmegen (Centrale Kerkeraad en Kerkvoogdij, acq.code 96.005) een register aangetroffen met de rekeningen, verantwoording en begrotingen van de NH Gemeente Beek-Ubbergen 1923-1940.
Het is bij dit archief opgeborgen onder inventarisnummer 104.
Ordening In 1995 is het archief materieel verzorgd en genummerd.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 362 Nederlands Hervormde Gemeente Beek-Ubbergen 1771 - 1956, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".