781 Gemeente Dreumel 1811 - 1983


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Bereik en inhoud Het is opvallend dat uit de periode voor 1818 nauwelijks stukken zijn bewaard gebleven. Uit deze periode resten slechts de registers van de burgerlijke stand, enkele belastingkohieren en een band met stukken over militaire aangelegenheden. Ook verder in de eerste helft van de 19e eeuw vertonen de series veel hiaten. De notulen van het college burgemeester en wethouders zijn pas vanaf 1865, met hiaten rond 1900, aanwezig. Van de serie ingekomen stukken zijn vanaf 1818 fragmenten aanwezig, een echte complete serie wordt pas vanaf 1873 aangetroffen. De agenda's zijn er vanaf 1831, zij het met veel hiaten. Hetzelfde geldt voor de gemeentebegrotingen (vanaf 1818) en de gemeenterekeningen (vanaf 1824). Alleen de registers van de burgerlijke stand zijn vanaf 1811 en het bevolkingsregister vanaf 1849 volledig aanwezig. Vanaf 1900 maakt het archief een tamelijk volledige indruk. Alle grote series zijn min of meer volledig bewaard gebleven.
Archiefvormer Gemeente Dreumel (1810-1983)
Plaats Dreumel (1810-1864)
Dreumel, Rooijsestraat (1865-1983)
Periode 1811 - 1983
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 79,262 m.
Verantwoording G. Boomsma, W. Mastenbroek (2011)
Toegang Inventaris van het archief van de Gemeente Dreumel , 1811 - 1983