1384 Stichting Het Inter-lokaal en voorgangers 1972 - 2004


Hoofdcategorie 2 Politiek
Subcategorie 2.2 Belangenverenigingen
Hoofdcategorie 10 Bevolking
Subcategorie 10.3 Migratie
Hoofdcategorie 13 Arbeidsverhoudingen en werkgelegenheid
Archiefvormer Stichting Het Inter-lokaal (1976-2017)
Periode 1972 - 2004
Bereik en inhoud Het archief bevat stukken uit de periode 1972-2004, waaronder stukken uit de ontstaansperiode voorafgaand aan de oprichting van de stichting (1972-1976) en niet meer actieve cliëntdossiers.
Omvang 13 m.
Medium 11,3 meter papier, AV-materiaal en 2 schilderijen
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Rob Meijer (2016)
Geschiedenis van het archief In 2003 en 2005 werd het grootste deel van het archief van de Gastarbeidwinkel (1973-1993), waaronder ook AV-materiaal en schilderijen, geschonken aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), tezamen met archiefstukken van de STI en stukken uit de privécollecties van W. v.d. Munkhof en P. Beerens. In 2012 werd dit archief door het IISG geschonken aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), met uitzondering van een aantal affiches en Turkstalige bladen, die opgenomen bleven in de collecties van het IISG. In 2013 werd het archief van Het Inter-lokaal (1994-2004) aan het RAN geschonken, met inbegrip van niet meer actieve cliëntdossiers en een kleine aanvulling op het archief van de Gastarbeidwinkel. Bij het RAN zijn deze archieven geïntegreerd en beschreven. Ook werd door het RAN in 2013 een tweetal schilderijen, contractueel deel uitmakend van het archief, in bruikleen teruggegeven aan Het Inter-lokaal.
Verwerving Schenking; 2016
Aanvullingen 2013
Selectie De archiefvormer heeft voorafgaand aan de schenking al geselecteerd op relevantie en dubbelen. Tijdens de inventarisatie is nog een beperkt aantal stukken geselecteerd voor vernietiging, gebaseerd op dezelfde criteria.
Ordening Bij de beschrijving van het archief is grotendeels de ordening aangehouden die naar voren kwam in de door de archiefvormer bij de overdracht aangeleverde dossierlijst.
Taal en schrift De meeste stukken zijn in het Nederlands. De overige stukken zijn in diverse talen, met name Duits, Engels, Frans, Spaans, Arabisch, Marokkaans, Turks, Iraans en Koerdisch.
Bestaan en bewaarplaats van kopieën Scans van een aantal foto's uit de inv.nrs. 380, 381 en 383 zijn opgenomen in de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) onder de fotonrs. F85300 t/m F85315.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1384 Stichting Het Inter-lokaal en voorgangers 1972 - 2004, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".