229 Vereniging voor Volkstuinen Nijmegen 1933 - 1939


Hoofdcategorie 12 Economie en bedrijfsleven
Subcategorie 12.2 Agrarische sector
Subcategorie 12.9 Overige dienstverlening
Archiefvormer Vereniging voor Volkstuinen Nijmegen (1932-1939)
Periode 1933 - 1939
Omvang 0,0625 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Ties de Mol (1989)
Verwerving Bij de inventarisatie van het in 1975 naar het Gemeentearchief Nijmegen overgebrachte archief van de Dienst Plantsoenen en Bosbeheer werden enkele mappen met stukken aangetroffen, die bleken te behoren tot het archief van de Vereniging voor Volkstuinen Nijmegen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 229 Vereniging voor Volkstuinen Nijmegen 1933 - 1939, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".