280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.2 Protestantisme
Bereik en inhoud Bevat onder andere de archieven van de Kerkenraad, de Kerkvoogdij en gedeelten van de Diaconie. Daarnaast ook van de onderdelen, die na de fusies deel uitmaken van Nijmegen Stad en Land (onder andere Heumen, Over- en Nederasselt, enz.)
Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land (1591)
Plaats Nijmegen
Periode 1591 - 1995
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 59 m.
Verantwoording A.C.M. de Wildt (1982, 1995), T. de Mol (1983), R. Meijer (2013)
Toegang Plaatsingslijst van de aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen en Nijmegen Stad en Land, circa 1838-1963


Plaatsingslijst van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land, 1948 - 1972


Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen, 1591 - 1948


Plaatsingslijst van de aanvullingen op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995


Plaatsingslijst van stukken voorheen opgenomen in het archief van het St Stevenskapittel, 1744 - 1809