196 Familie Weve 1839 - 1997


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.3 Overheidspersoneel
Hoofdcategorie 11 Families en personen
Hoofdcategorie 17 Kunst en cultuur
Subcategorie 17.4 Bouwkunst en monumenten
Subcategorie 17.8 Archeologie
Bereik en inhoud Het archief bevat stukken betreffende het persoonlijk en openbaar leven van diverse leden van de familie Weve. De belangrijkste familieleden betreffen:
Jan Jacob Weve (1852-1942), gemeentearchitect / directeur Gemeentewerken, en archeologisch en historisch onderzoeker en auteur in het bijzonder met betrekking tot het Valkhof te Nijmegen;
Karel Weve (1889-1984), notaris en voorzitter van de Commissie Waalbrug-36 die als doel had feesten te organiseren bij de opening van de Waalbrug bij Nijmegen in 1936.
Daarnaast bevat het archief stukken betreffende andere (aangetrouwde) families, waaronder Schweitzer en Terwindt.
Archiefvormer Familie Weve (1820)
Weve, J.J. (1852-1942)
Plaats Den Haag
Nijmegen
Periode 1839 - 1997
Openbaarheid Openbaar
Omvang 3,687 m.
Verantwoording Robert Spanings (2019)
Toegang Inventaris van het archief van de familie Weve, 1839 - 1997