1043 Rotary Club Nijmegen 1931 - 2011


Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Archiefvormer Rotary Club Nijmegen (1931)
Periode 1931 - 2011
Bereik en inhoud Het archief bevat vergaderstukken van het bestuur, een serie ingekomen en uitgaande stukken, jaarverslagen, stukken betreffende de organisatie, met name de leden, en stukken betreffende activiteiten van de club, waaronder vocational service, community service.
Omvang 3,6875 m.
Medium Papier en foto's
Openbaarheid Niet openbaar
Verantwoording Rob Wolf (2019)
Geschiedenis van het archief Het archief berustte bij de vereniging. De oudste archiefstukken, portretfoto’s van clubleden, dateren uit het oprichtingsjaar 1931, de enige stukken van vóór 1944. De overige stukken zijn vermoedelijk door de Duitse bezetter in beslag genomen. De oudste serie, verslagen van de wekelijkse lunchbijeenkomsten, begint in 1944 vlak na bevrijding. De jongste stukken stammen uit 2011.
Verwerving Bruikleen 2019
Aanvullingen 2007, 2013
Selectie Een aantal stukken is vernietigd.
Ordening Het archief kent een onderverdeling in de hoofdrubrieken ‘stukken van algemene aard’ en ‘stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’. Laatstgenoemde hoofdrubriek is onderverdeeld in de subrubrieken ‘organisatie’ en ‘activiteiten’. De beschrijvingen in de hoofdrubriek ‘stukken van algemene aard’ zijn naar redactionele vorm geordend. De overige beschrijvingen zijn chronologisch geordend.
Voorwaarden voor raadpleging Voor raadpleging van het archief is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van het bestuur van Rotary Club Nijmegen.
Publicaties Goede, H. de, 'Rotary herinneringen 1931-1956 van een Nijmeegse rotarian.' Nijmegen 1956;
Hijmans, H., 'Dertig jaren Rotary in Nederland.' Haarlem 1953;
Moor, Wam de, 'Een club uit duizenden. De geschiedenis van Rotaryclub Nijmegen 1931-2006.' Nijmegen 2007.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1043 Rotary Club Nijmegen 1931 - 2011, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".