197 Ivens, C.A.P. (Kees) 1903 - 1941


Hoofdcategorie 11 Families en personen
Archiefvormer Ivens, C.A.P. (Kees) (1871-1941)
Periode 1903 - 1941
Omvang 0,25 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording C.Th. Kokke (1982) te Velp, R. Spanings (2012)
Verwerving Aangaande het archief van de Burgerij Commissie voor de Waaloverbrugging werd in het ontbindingsbesluit van die Commissie van 12 augustus 1918 bepaald: "Het archief zal als eigendom in het bezit blijven van den Secretaris, de heer C.A.P. Ivens alhier". Kort voor zijn dood op 29 augustus 1941 schonk de heer Ivens genoemd archief, samen met dat van de Maas Waalkanaalvereniging aan de heer C.Th. Kokke. Begin februari 1942 droeg mevrouw Ivens, in tegenwoordigheid van haar schoonzoon, de heer Nooteboom, en de boekhouder, de heer Zuidema, alle overige geschriften, brochures, foto's, diapositieven, negatieven enzovoort, behorende tot de zogenaamde "Stukken Ivens", eveneens aan de heer Kokke over. Bij schrijven van 13 maart 1982 schonk deze ze, op zijn beurt in eigendom aan de Gemeente Nijmegen ter plaatsing in het Gemeente Archief.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 197 Ivens, C.A.P. (Kees) 1903 - 1941, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".