1287 Gemeente Huissen 1946 - 2000


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Bereik en inhoud Het archief betreft de neerslag van het gemeentelijke handelen. Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid was een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamde ‘medebewind’: het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheidszorg.
Archiefvormer Gemeente Huissen (1816-2000)
Plaats Huissen
Periode 1946 - 2000
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 239,625 m.
Verantwoording D.J. Prins en C.H.M. Janssen (RAN), S. Vonk en J. van der Heijden (AoB) (2016)
Toegang Inventaris van het archief van de gemeente Huissen 1946-2000