261 Stichting Vivat Noviomagum Nijmegen 1947 - 1962


Hoofdcategorie 17 Kunst en cultuur
Archiefvormer Stichting Vivat Noviomagum (1947-1962)
Periode 1947 - 1962
Omvang 0,625 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Bureau Beheer (1998)
Verwerving Het archief is in 1973 binnengekomen op het Gemeentearchief Nijmegen. Het is aangetroffen als gedeponeerd archief in het archief van Publieke werken en Volkshuisvesting (archiefnummer 1054)
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 261 Stichting Vivat Noviomagum Nijmegen 1947 - 1962, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".