931 Dorp Dreumel 1690 - 1815


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Dorpsbestuur Dreumel (1690-1813)
Periode 1690 - 1815
Omvang 0,375 m.
Medium Het archief heeft een omvang van 0,18 m'
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Govert Boomsma (2000)
Verwerving Archief 781 Gemeente Dreumel (1811 - 1983), Toegang 781. Bij de inventarisatie van dat archief zijn deze stukken van het dorp Dreumel (1690 - 1810) aangetroffen.
Ordening Zie de inleiding van de inventaris van het Archief 781 Gemeente Dreumel (1811 - 1983), Toegang 781. Bij de inventarisatie van dat archief zijn deze stukken van het dorp Dreumel (1690 - 1810) aangetroffen.
Bij deze inventarisatie bleek het niet mogelijk om met de verschillende archiefvormers, het kerspel en de geërfdenorganisatie, rekening te houden. Er is daarom bij de titel van deze plaatsingslijst gekozen voor het neutrale begrip 'dorp'.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 931 Dorp Dreumel 1690 - 1815, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".