232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


1.2.1.4 Financiële verantwoording


Bestanddelen
Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de huismeester, 1595 - 1659, 31 deel; 2 band
Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de rentmeester, 1591 - 1650, 5 deel; 4 band
'Restanden', register van achterstallige inkomsten over 1582 - 1592 uit de periode voor de samenvoeging van de gasthuizen, 1592 - 1602, 1 deel
Klad-rekening van inkomsten en uitgaven, 1597 - 1599, 1 deel
Staat van betalingen ten behoeve van Derick Franssen, 1623, 1 stuk
Rekeningen voor geleverde levensmiddelen, 1631 - 1638, 1 omslag
Register van inkomsten en uitgaven, 1641 - 1656, 1 deel
Klad-rekening van inkomsten en uitgaven van de huismeester, 1645, 1 katern
Rekeningen van inkomsten en uitgaven van de provisor-boekhouder, 1662 - 1810, 1 omslag; 12 deel; 9 band; 1 katern
Akte waarbij Agnes Reijnders, weduwe van de boekhouder Pieter Piaet, door de provisoren wordt gekwiteerd voor de administratie over het jaar 1701, 1704, 1 stuk
Memorie betreffende de jaarlijkse inkomsten en uitgaven, 1739, 1 omslag
Losse bladen van een niet meer bestaand register met aantekeningen betreffende het financieel beheer, 1739, 1742, 1 omslag
Register met aantekeningen over inkomsten en uitgaven, alsmede aan het einde enkele aantekeningen over het gedrag van bewoners, 1745 - 1752, 1 deel