756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980


1.1.2 Publicaties


Bestanddelen
Registers van publikaties van de Burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders, 1825 - 1904, 14 deel
Klappers op de registers van publikaties van de Burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders (?), 1915 - 1916, 2 deel