779 Gemeente Wijchen 1810 - 1983


2.2.1.1.2 College van Burgemeester en Wethouders


Bestanddelen
Notulen, vanaf september 1982 besluitenlijsten, van vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, 1934 - 1937, 1941, 1945 - 1983, 36 omslag
Registers van stukken behandeld in vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders, 1972 - 1980, 7 deel; 1 band