1241 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) te Den Haag / Nijmegen 1908 - 2003


2.3.1.8.1.2 Deelnemersregistratie


Bestanddelen
Deelnemersregisters, alfabetisch ingedeeld op achternaam, 1923 - 1987, 57 deel; 28 omslag
Deelnemersregisters, ingedeeld op inschrijvings- / volgnummer, 1921 - 1946, 84 deel; 1 omslag
Lijsten van deelnemers met opgave van dagprestaties en beloning, 1952 - 1968, 84 omslag
Deelnemerskaarten, alfabetisch geordend op achternaam, eerste serie, 1946 - 1954, 22 doos
Deelnemerskaarten, alfabetisch geordend op achternaam, tweede serie, rubriek Nederland, circa 1955 - 1983, 56 doos
Deelnemerskaarten, alfabetisch geordend op achternaam, tweede serie, rubriek buitenland, 1955 - 1983, 40 doos
Deelnemerskaarten, alfabetisch geordend op achternaam, tweede serie, rubriek verzorging, 1955 - 1983, 4 doos
Register van de gouden kruisdragers, personen die de Vierdaagse minstens tien keer hebben gelopen, 1920 - 1955, 1 deel
Lijst van personen die de Vierdaagse veertig keer of vaker hebben gelopen, 1997, 1 omslag