1241 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) te Den Haag / Nijmegen 1908 - 2003


Hoofdcategorie 19 Vrijetijdsbesteding en verenigingsleven
Subcategorie 19.1 Sport en spel
Bereik en inhoud Vergaderstukken van de ledenvergadering en het bestuur; jaarverslagen; ingekomen en uitgaande stukken. Stukken betreffende de organisatie van de Vierdaagse; registers van deelnemers. Stukken betreffende samenwerking in de wandelsport: met regionale wandelkringen, landelijke wandelsportbonden en internationale organisaties op het gebied van de wandelsport. Foto’s van de Vierdaagse. Het archief van de KNBLO bevat veelzijdige informatie over de geschiedenis van de wandelsport in Nederland gedurende de twintigste eeuw met nadruk op de Vierdaagse.
Archiefvormer Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (1908-2003)
Plaats Den Haag
Nijmegen, Groesbeekseweg 41
Periode 1908 - 2003
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 54,75 m.
Verantwoording Rob Wolf (2012)
Toegang Inventaris van het archief van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, 1908 -2003