337 Automatic Screw Works Apparatenfabriek B.V. Nijmegen ( ASW ) 1897 - 1980


1 Archief


Bestanddelen
Jaarverslagen, 1957 - 1976; met hiaten, 1 omslag
Jaarverslagen over 1980 van Fasto BV te Buinen en de Nederlandse Industriële Maatschappij Nefit NV te Deventer, 1981, 2 stuk
''Voorstel'' tot vaststelling van gewijzigde statuten, behorende bij punt 4 van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 6 december 1972, 06/12/1972, 1 stuk
Agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen op 26 mei 1977, 26/05/1977, 1 stuk
Rooster van aftreden van Commissarissen overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de statuten, 1977, 1 stuk
Verslagen van vergaderingen van de ondernemingsraad Nijmegen, 1979, 1 omslag
Notulen van gezamelijke overlegvergaderingen van de ondernemingsraden van Nijmegen en Buinen, 1979, 1 omslag
Stukken betreffende besprekingen tussen de directie en de vakverenigingen, 1979, 1 omslag
Rapport van Moret en Limperg, accountants, betreffende de jaarrekening over 1976 van ASW. Apparatenfabriek BV; met dubbelexemplaar en een concept-brief van directeur J.M.C. Hordijk (aan de Raad van Commissarissen?) over de resultaten over 1976, 1977, 1 omslag
Rapport van Moret en Limperg, accountants, betreffende de jaarrekening over 1977 van ASW. Apparatenfabriek BV en ASW Vastgoed BV en stukken betreffende de bespreking van deze rapporten door de Raad van Commissarissen, 1978 - 1979, 1 omslag
Verslag van een bespreking met het Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot (RBB) over een opdracht voor een reorganisatieonderzoek, 1969, 1 stuk
Uitnodiging voor (niet nader genoemde) medewerkers voor een introduktie-gesprek over het reorganisatieonderzoek door het RBB, 1969, 1 stuk
Interimrapport van het RBB inzake het structuuronderzoek, 1969, 1 deel
Brief van het RBB betreffende het verlenen van steun bij de doorvoering van reorganisatiemaatregelen in de eerste helft van 1970, 1969, 1 stuk
Rapport van het RBB inzake het structuuronderzoek met dubbelexemplaar, 1970, 2 deel
Rapport van het RBB inzake het structuuronderzoek bestemd voor de stafleden van de onderneming, 1970, 1 deel
Discussienota van het RBB ''De systematische ontwikkeling Beleidsplan'', met begeleidend schrijven, 1971, 1 omslag
Lijst van de voornaamste conclusies van de bespreking dd. 19-2-1971 tussen het RBB en ASW in het kader van de discussienota ''De systematische ontwikkeling Beleidsplan'' (inv. nr. 17), 1971, 1 stuk
Nota van het RBB inzake de kwalitatieve beleidsformulering, 1971, 1 stuk
Rapport over de herziening van de organisatie gezien in het licht van de beleidsnota, [1971], 1 stuk